Characteristics of Cricopharyngeal Dysphagia After Ischemic Stroke
Hyuna Yang, Youbin Yi, Yong Han, Hyun Jung Kim
Ann Rehabil Med. 2018;42(2):204-212.   Published online 2018 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2018.42.2.204
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prediction of Pharyngeal 3D Volume Using 2D Lateral Area Measurements During Swallowing
Howell Henrian G. Bayona, Yoko Inamoto, Eichii Saitoh, Keiko Aihara, Masanao Kobayashi, Yohei Otaka
Dysphagia.2024;[Epub]     CrossRef
Acupuncture combined with balloon dilation for post-stroke cricopharyngeal achalasia: A meta-analysis of randomized controlled trials
Jing Luo, Bingjing Huang, Huiyan Zheng, Zeyu Yang, Mingzhu Xu, Zhenhua Xu, Wenjun Ma, Run Lin, Zitong Feng, Meng Wu, Shaoyang Cui
Frontiers in Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Extremely Severe Dysphagia Secondary to Tracheostomy: A Case Report
Daham Kim, Bum-Seok Lee, Si-Woon Park, Hyung-Wook Han, Namo Jeon, Hyeon-Woo Jeon, Doo Young Kim
Journal of the Korean Dysphagia Society.2023; 13(1): 65.     CrossRef
Risk factors independently associated with the maintenance of severe restriction of oral intake and alternative feeding method indication at hospital outcome in patients after acute ischemic stroke
Karoline Kussik de Almeida Leite, Fernanda Chiarion Sassi, Iago Navas Perissinotti, Luiz Roberto Comerlatti, Claudia Regina Furquim de Andrade
Clinics.2023; 78: 100275.     CrossRef
Neural correlates of cricopharyngeal dysfunction after supratentorial stroke: A voxel-based lesion-symptom mapping with propensity score matched case–control
Jun Yup Kim, Seo Yeon Yoon, Jinna Kim, Yong Wook Kim
International Journal of Stroke.2022; 17(2): 207.     CrossRef
The Effect of Combined Guidance of Botulinum Toxin Injection with Ultrasound, Catheter Balloon, and Electromyography on Neurogenic Cricopharyngeal Dysfunction: A Prospective Study
Mengshu Xie, Peishan Zeng, Guifang Wan, Delian An, Zhiming Tang, Chao Li, Xiaomei Wei, Jing Shi, Yaowen Zhang, Zulin Dou, Hongmei Wen
Dysphagia.2022; 37(3): 601.     CrossRef
Botulinum toxin A injection using ultrasound combined with balloon guidance for the treatment of cricopharyngeal dysphagia: analysis of 21 cases
Lielie Zhu, Jiajun Chen, Xiangzhi Shao, Xinyu Pu, Jinyihui Zheng, Jiacheng Zhang, Xinming Wu, Dengchong Wu
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2022; 57(7): 884.     CrossRef
Risk factors of dysphagia in patients with ischemic stroke: A meta-analysis and systematic review
Cui Yang, Yun Pan, Massimiliano Toscano
PLOS ONE.2022; 17(6): e0270096.     CrossRef
Increased cortical-medulla functional connectivity is correlated with swallowing in dysphagia patients with subacute infratentorial stroke
Meng Dai, Jia Qiao, Xiaomei Wei, Huayu Chen, Zhonghui Shi, Zulin Dou
NeuroImage: Clinical.2022; 35: 103104.     CrossRef
Effect of Cold Fluid Compensatory Swallowing Combined with Balloon Dilation on the Treatment of Poststroke Cricopharyngeal Achalasia: A Pilot Randomized Controlled Trial
Xiangwei Li, Linna Jin, Chengxiao Gu, Wangyuan Zhang, Xiao Zhou, Xiaoting You, Yuzhen Xu
BioMed Research International.2022; 2022: 1.     CrossRef
Case report: A case of novel treatment for retrograde cricopharyngeal dysfunction
Mengshu Xie, Hongmei Wen, Zulin Dou
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Cricopharyngeal bar on videofluoroscopy: high specificity for inclusion body myositis
Kenichiro Taira, Toshiyuki Yamamoto, Madoka Mori-Yoshimura, Kazuaki Sajima, Hotake Takizawa, Jun Shinmi, Yasushi Oya, Ichizo Nishino, Yuji Takahashi
Journal of Neurology.2021; 268(3): 1016.     CrossRef
Ultrasound, electromyography, and balloon guidance for injecting botulinum toxin for cricopharyngeal achalasia
Jian-Min Chen, Yang-Jia Chen, Jun Ni, Zhi-Yong Wang
Medicine.2021; 100(11): e24909.     CrossRef
Design and implementation of botulinum toxin on cricopharyngeal dysfunction guided by a combination of catheter balloon, ultrasound, and electromyography (BECURE) in patients with stroke: study protocol for a randomized, double-blinded, placebo-controlled
Mengshu Xie, Zulin Dou, Guifang Wan, Peishan Zeng, Hongmei Wen
Trials.2021;[Epub]     CrossRef
Comparison studies of ultrasound-guided botulinum toxin injection and balloon catheter dilatation in the treatment of neurogenic cricopharyngeal muscle dysfunction
Shuo Luan, Shao-Ling Wu, Ling-Jun Xiao, Hai-Yun Yang, Mei-Xin Liao, Shao-Ling Wang, Sheng-Nuo Fan, Chao Ma
NeuroRehabilitation.2021; 49(4): 629.     CrossRef
Botulinum Toxin A Injection Using Esophageal Balloon Radiography Combined with CT Guidance for the Treatment of Cricopharyngeal Dysphagia
Juan Huai, Ying Hou, Jiawen Guan, Yang Zhang, Yonghui Wang, Xiuying Zhang, Yanyan Zhang, Shouwei Yue
Dysphagia.2020; 35(4): 630.     CrossRef
Stem cell treatments for oropharyngeal dysphagia: Rationale, benefits, and challenges
Eric K Tran, Kevin O Juarez, Jennifer L Long
World Journal of Stem Cells.2020; 12(9): 1001.     CrossRef
Risk factors for aspiration pneumonia in patients with dysphagia undergoing videofluoroscopic swallowing studies
Joon Woo Kim, Hyoseon Choi, Jisang Jung, Hyun Jung Kim
Medicine.2020; 99(46): e23177.     CrossRef
Functional Anatomy Underlying Pharyngeal Swallowing Mechanics and Swallowing Performance Goals
William G. Pearson, Jacline V. Griffeth, Alexis M. Ennis
Perspectives of the ASHA Special Interest Groups.2019; 4(4): 648.     CrossRef
Low‑dose lipopolysaccharide inhibits neuronal apoptosis induced by cerebral ischemia/reperfusion injury via the PI3K/Akt/FoxO1 signaling pathway in rats
Fan He, Nannan Zhang, Yan Lv, Wenhao Sun, Huisheng Chen
Molecular Medicine Reports.2019;[Epub]     CrossRef