Effect of Enhanced External Counterpulsation and Cardiac Rehabilitation on Quality of Life, Plasma Nitric Oxide, Endothelin 1 and High Sensitive CRP in Patients With Coronary Artery Disease: A Pilot Study
Seyed Kazem Shakouri, Zeynab Razavi, Fariba Eslamian, Homayoun Sadeghi-Bazargani, Samad Ghaffari, Arash Babaei-Ghazani
Ann Rehabil Med. 2015;39(2):191-198.   Published online 2015 Apr 24     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.2.191
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of cardiac rehabilitation on inflammatory biomarkers in unstable ischemic heart disease patients following percutaneous coronary intervention: a randomized controlled study
Mohamad Awada, Shahin Sanaei, Mana Jameie, Zahra Rahnamoun
Coronary Artery Disease.2024; 35(1): 8.     CrossRef
Enhanced external counterpulsation improves sleep quality in chronic insomnia: A pilot randomized controlled study
Xiuli Xu, Wenjuan Zhou, Yinfen Wang, Zhenyu Wang, Xiaocong Zhang, Xinxia Zhang, Shuai Tian, Guifu Wu
Journal of Affective Disorders.2024; 350: 608.     CrossRef
External counterpulsation stimulation combined with acupuncture for vascular endothelial function in patients with hypertension: A randomized pilot trial
Meilan Lin, Xiaonv Wang, Bingbing Ye, Jun Zhang, Shuman Lin, Yiye Xu, Jianguan Zhou, Sipei Liu, Shiwei Zhou, Xiafei Guan, Yan Jin, Lei Wang
Clinical and Experimental Hypertension.2023;[Epub]     CrossRef