Post-stroke Hyperglycemia in Non-diabetic Ischemic Stroke is Related With Worse Functional Outcome: A Cohort Study
Jin A Yoon, Yong-Il Shin, Deog Young Kim, Min Kyun Sohn, Jongmin Lee, Sam-Gyu Lee, Yang-Soo Lee, Eun Young Han, Min Cheol Joo, Gyung-Jae Oh, Minsu Park, Won Hyuk Chang, Yun-Hee Kim
Ann Rehabil Med. 2021;45(5):359-367.   Published online 2021 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.21124
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Stress hyperglycemia increases short-term mortality in acute ischemic stroke patients after mechanical thrombectomy
Bing Yang, Xuefang Chen, Fangze Li, Junrun Zhang, Dawei Dong, Huiyue Ou, Longyan Lu, Niu He, Xiaohong Xu, Xiufeng Xin, Jingchong Lu, Min Guan, Hongyu Qiao, Anding Xu, Huili Zhu
Diabetology & Metabolic Syndrome.2024;[Epub]     CrossRef
Implications of fasting plasma glucose variability on the risk of incident peripheral artery disease in a population without diabetes: a nationwide population-based cohort study
Hye Soo Chung, Soon Young Hwang, Jung A. Kim, Eun Roh, Hye Jin Yoo, Sei Hyun Baik, Nan Hee Kim, Ji A. Seo, Sin Gon Kim, Nam Hoon Kim, Kyung Mook Choi
Cardiovascular Diabetology.2022;[Epub]     CrossRef
The Role of Nondiabetic Hyperglycemia in Critically Ill Patients with Acute Ischemic Stroke
Hung-Sheng Shih, Wei-Sheng Wang, Li-Yu Yang, Shu-Hao Chang, Po-Huang Chen, Hong-Jie Jhou
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(17): 5116.     CrossRef
A Path to Precision Medicine: Incorporating Blood-Based Biomarkers in Stroke Rehabilitation
Byung-Mo Oh
Annals of Rehabilitation Medicine.2021; 45(5): 341.     CrossRef